Sikker vannkvalitet på kommunale vannverk i Sigdal

Sigdal kommune har 4 vannverk som er tidsmessig oppdaterte og leverer sikker og god drikkevannskvalitet. Alle vannverkene er basert på grunnvannsbrønner som har større sikkerhet mot forurensning enn overflatekilder.
Det er jevnlig prøvetaking av vannet, og prøvene viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Nylige vannprøver fra Haglebu vann- og avløpsselskap og Tempelseter vann- og avvløpsselskap viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Tips en venn Skriv ut