Skatteoppkreveren informerer

Kassafunksjonen for skatteoppkreveren er opphevet. Dette betyr at det ikke lenger er muligheter for kontaktbetalinger for skatt og avgift.
Innbetalinger skal nå foregå pr. bank.

 

Informasjon om skatteoppkreverkontoret finner du her.

Tips en venn Skriv ut