Skogbruk

Skogbruk

Tømmerlunne.jpg
Foto: Gunvor Synnøve Green

Skogen er viktig for kommunen, både som inntektskilde for skogeierne og råstoffleverandør til industiren. Men skogen har også betydelige kvaliteter som arena for jakt, fiske og friluftsliv. Botnaikken og berggrunnen er også spesiell og byr på fine opplevelser.