Skoletilhørighet

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

  Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

  Målgruppe

  Foresatte med barn i skolepliktig alder

  Kriterier/vilkår

  Sigdal kommune har vedtatt kretsgrenser og skolene har følgende opptaksområde:

  Nerstad skole:            Grense sør følger kommunegrensen.

                                     Grense nord vest for Simoa – til Ovestad.

                                     Grense nord øst for Simoa – til etter avkjøring til Tukudalen.

  Prestfoss skole:           Grense sør vest for Simoa – fra og med Ovestad.

                                     Grense sør øst for Simoa – før avkjøring til Tukudalen.

                                     Grense nord vest for Simoa – til Foss bru.

                                     Grense nord øst for Simoa – til Haga.

  Eggedal skole:            Grense sør vest for Simoa – fra Foss bru.

                                     Grense sør øst for Simoa – fra Haga.

                                     Grense nord – følger kommunegrensen.

  Sigdal

  Ungdomsskole:          Hele Sigdal kommune.

   

   

   

  Lover

  Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen annonserer i lokalavisen at søknadsfrist for innmelding er 1. oktober og at det er de foresatte som melder barnet inn.
  Foresatte fyller ut "Innmeldingsskjemaet" og sender/ leverer det til Skolekontoret.

  Dersom hjemmet vil søke om skolegang på naboskole, skal en begrunnet søknad sendes Sigdal skolekontor.

   

   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 21.08.2017 18:41