SMIL-midler. Søknadsfrist 1. mai.

Ordninga gjelder som tidligere hydrotekniske anlegg, rydding og inngjerding av beiter, restaurering av verneverdige bygninger osv. Tiltak som øker matproduksjonen vil bli prioritert.

 

 

 

 

 

 

Søknad om «Spesielle miljøtiltak i landbruket» har søknadsfrist 1. mai og 1. september. 
Søknaden skal leveres på fastlagt
skjema . Vi anbefaler at det søkes i mai, da pengene kan bli brukt opp til september omgangen.

 

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål. 32 71 14 16/20.

 

Tips en venn Skriv ut