Solid Sigdalsungdom

Tilstandsrapport for skolene i Sigdal presenteres i hovedutvalget for oppvekst og kultur 14.11.2018.
I den gode skole 2012-2016 er det nedfelt et mål om at alle elevene i Sigdal skal komme inn på første valget sitt til videregående skole. Alle elevene fikk tilbud om skoleplass i
videregående opplæring, og registrert påbegynt 1VG. Statisikk fra tilstandsrapporten til fylkeskommunen 2018 viser at elever fra Sigdal har lavest fravær og best karaktersnitt i VGS
sammenliknet med resten av elevene i Buskerud.

Link til tilstandsrapport og kommuneresultater finner du her:

http://www.bfk.no/BFK-Rapportportal/TILSTANDSRAPPORT-2018/Vedlegg/Kommuneresultater/

 

Tips en venn Skriv ut