Spillemidler

 

Årlig søknadsfrist inn til kommunen: 1. september.
Vedlagt søknaden må følge teknisk godkjente tegninger (henvendelse til teknisk etat i kommunen). Finansiering av lagets egenandel må være dokumentert.

Lag og organisasjoner som er tilknyttet Sigdal idrettsråd må ha behandlet sin søknad i idrettsrådet i forkant, innenfor den fristen som idrettstådet setter, som nå er 1.august.

Saksgang:

Etter innstilling fra idrettsrådet behandles søknadene i hovedutvalget for oppvekst og kultur som foretar kommunens prioriterte innstilling av søknadene. Eventuell søknad om kommunel andel (inntil 1/3 av kostnadene) behandles av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Søknadene oversendes deretter til Buskerud fylkeskommune innen 15. januar påfølgende år.

Informasjon - søknadsskjema

Nærmere informasjon vedrørende krav til søknaden og elektronisk søknadsskjema finner du på www.idrettsanlegg.no. Har du spørsmål, ta kontakt med idretts- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen, tlf 32 71 14 00.

Tips en venn Skriv ut