Teknisk sektor

Tlf. 32 71 14 00

Kjell Ove Hovde

Teknisk sjef og admi. leder
E-post: kjell.ove.hovde@sigdal.kommune.no
 

Thea Solum

Saksbehandler - plansaker
E-post: thea.solum@sigdal.kommune.no
 

Bente Grøterud

Saksbehandler, geodata.
E-post: bente.groterud@sigdal.kommune.no
 

Vidar Paulsen

Saksbehandler byggsak og utslipp.
E-post: vidar.paulsen@sigdal.kommune.no
 

 

Henrik Mørch

Saksbehandler byggsak. Beredskap.
E-post: henrik.morch@sigdal.kommune.no
 

Torbjørn Lund

Avd. ingeniør oppmåling.
E-post: torbjorn.lund@sigdal.kommune.no
 

Gudrun Bjerke

Oppmåling.
E-post: gudrun.bjerke@sigdal.kommune.no
 

Siri Skare

Saksbehandler. Eiendomsopplysninger, nabovarsel og faktura.
Epost: siri.skare@sigdal.kommune.no
 

Torstein Helgetveit

Overingeniør. Drift ledningsnett, vann og kolakk, renovasjon og kommunale veier.
E-post: torstein.helgetveit@sigdal.kommune.no
 

Lene Kofstad

Saksbehandler. Adressering.
E-post: lene.kofstad@sigdal.kommune.no


 

Tips en venn Skriv ut