Tilskuddsordninger

Erstatning ved avlingssvikt

AVLINGSSKADE?

Det har vært en tørr vår og forsommer, og sjøl om noe fortsatt kan rette seg så ligger det an til reduserte avlinger. Da er det viktig å huske på at det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er som hovedregel bare mengdetap som kan erstattes. Vekstgruppene er delt inn i korn, grovfôr, frukt, bær, potet og grønnsaker.  Avlingsskade beregnes pr vekstgruppe. Beregnet erstatning under kr 5 000,- utbetales ikke.