Tilskuddsordninger for skogkultur i Sigdal

Følgende tilskuddsordninger gjelder for skogkultur i Sigdal kommune:

  • Markberedning:           40 %
  • Ungskogpleie:               40 %
  • Suppleringsplanting:   50 %
  • Tettere planting :         80 %
  • Gjødsling:                      40 %

 

Gjødsling av fastmark:

Det gis tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak. Tilskuddssatsen er 40 %. Mer informasjon om ordningen finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet.

Planting:

Det gis tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting etter ordningen "tettere planting". Plantetetthet etter supplering må tilfredsstille det fastsatte minimumantall planter pr dekar som ved tettere nyplanting. Mer informasjon om ordningen og tilskuddssatser finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet.

Alt tilskuddet utbetales til skogfondkonto etter at tiltaket er registrert i skogfondsystemet.

 

 

Tips en venn Skriv ut