Tubfrim

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Sigdal kommune mottar på vegne av TUBFRIM brukte frimerker, alle typer telekort, prospektkort og andre ting av filatelistisk verdi.

  Beskrivelse

  På kommunehuset ved servicetorget finner du nå en innsamlingskasse som er godt merket med TUBFRIM.

   

   

   

  Målgruppe

  Alle som vil støtte TUBFRIMs arbeid kan levere brukte frimerker, telekort o.l. i postkassa på servicetorget på kommunehuset.

   

  Samarbeidspartnere

  TUBFRIM på Nesbyen ble etablert i 1928 og har frem til i dag delt ut til sammen 23 millioner kroner som TUBFRIM-midler. TUBFRIM samler inn og videreselger brukte frimerker, prospektkort og alt av telekort og andre plastkort i kreditt-kort størrelse, som for eksempel elektroniske gavekort, medlemskort, buss/trikke-billett i denne størrelse.

  Hovedinntektskilden kommer fortsatt fra brukte frimerker som bedrifter og privatpersoner sender i posten.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  For nærmere opplysning for søknadsordningen: TUBFRIM

  Søknadsfrist for tildeling av TUBFRIM-midler er satt til 15. mars.

  Midler som kan søkes skal gå til funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge.

  Søknadsskjema finner du her, eller kan fås ved henvendelse til:

  TUBFRIM, Postboks 1, 3541 NESBYEN                                                     

  Tlf      +47 3207 1094                                                                     

  Vi gjør alle søkere oppmerksom på at søknaden må sendes oss pr. post. 

   

   

   

 • Kontaktinformasjon

  Kontakt

  For nærmere opplysning om TUBFRIM og for søknadsordningen: TUBFRIM

 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  I henhold til TUBFRIMs vedtekter skal halvparten av overskuddet brukes til bekjempelse av tuberkulose. Den andre halvparten skal brukes til trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge. 
  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN eier TUBFRIM og foretar fordelingen av overskuddet. Beløp til utdeling for 2018 blir kr 650.000,-. Midlene blir fordelt til foreninger, grupper og lag, i henhold til TUBFRIMs vedtekter.

  Tjenesten oppdatert: 21.11.2018 13:40