Utmark

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift om jakt på bever

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift som åpner for kvotefri jakt på bever i hele kommunen. Beverjakta blir da i stor grad som annen småviltjakt, uten vald og fellingstillatelser.