Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

I tillegg til ordinær åpningstid på gjenvinningsstasjon i N.Eggedal på lørdag i tidsrommet fra kl. 10.00 til kll. 14.00, åpnes anlegget også på torsdager etter påske og ut oktober måned.

Første torsdag er 20. april d.å., siste torsdag er i denne omgang 26. oktober d.å.

På torsdager er anlegget åpent i tidsrommet fra kl. 15.00 - kl. 19.00, og er i første omgang tenkt som en prøveordning.

Nærmere spørsmål ang. ordningen kan rettes direkte til overingeniør Torstein Helgetveit på tlf. 32711426 / 91743983

Tips en venn Skriv ut