Vaktmester - ambulerende

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Ambulerende vaktmester er organisert under hjemmetjenesten.
  For henvendelse: kontakt sentralbordet i Helse og sosial på telefon 32 71 22 00.

  Beskrivelse

  Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

  Målgruppe

  Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 21.08.2017 19:08