.

valglogo_gull_bokmaal - redigert.jpg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valgdag er mandag 9. september.
Kommunestyret i Sigdal har vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september.

Åpningstid søndag  8. september kl. 15.00 - 19.00.
Åpningstid mandag 9  september kl. 12.00 - 20.00.
 

 

Forhåndsstemmegivning
Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september. Dersom du ikke har mulighet til å stemme i denne perioden eller på valgdagene, kan du ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å avgi din stemme allerede fra 1. juli.

 

Sigdal kommune har følgende stemmelokaler på valgdagene:

  • Nerstad samfunnshus
  • Kommunehuset Prestfoss
  • Eggedal samfunnshus

Informasjon om hvor stemmelokalene er, finner du her.

Godkjente lister til kommunestyrevalget:

 

Valgstyrets møtekalender og sakspapirer finner du her.

Mer informajson om valg finner du her; valg.no

Tips en venn Skriv ut