Velkommen til Sigdal!

Tine Normann - våren 2015.jpg

Sigdal kommune og ordfører Anne Kristine Norman ønsker deg velkommen til Sigdal!

Velkommen til Sigdal

Det er en glede å ønske deg velkommen til Sigdal kommune! Sigdal har gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Her er muligheter for en aktiv og innholdsrik fritid når det gjelder natur og kultur, og et stort mangfold av frivillige organisasjoner. Du er velkommen til å delta og bidra! Vår visjon er: I Sigdal kan du skape no' sjøl! Vi håper at forventningene dine blir innfridd og at du vil trives i Sigdal kommune!
Vi håper vårt tjenestetilbud kan bidra til en god ramme om forankring for deg som innbygger i Sigdal. Det er sikkert mange spørsmål som dukker opp. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med kommune, som ønsker å stå til tjeneste med råd og veiledning. På nettsidene www.sigdal.kommune.no, www.sigdal.no#mittsigdal og kommunens facebook side er det informasjon som kan være nyttig for deg. Har du ikke egen PC tilgang med internettilgang, finnes det i bibliotektet.

Velkommen til Sigdal!

 

Welcome to Sigdal

We wish you a warm welcome to our municipality! We hope that everyone who moves here are received warmly and feel happy to be a part of Sigdal!
Sigdal is a fantastic place for children to grow up, with many sorts of wellorganised inndoor and outside activities. You are welcome to participate in sparetime avtivities. We hope that you will feel warmth and openness. Our vision is: In Sigdal you can create somthing for yourself!
We do all we kan to give good service to people of all ages. Do not hesitate to get in touch, and we vill be able to offer you assistance in most spheres.
For more information, visit:  www.sigdal.kommune.no; #mittsigdal and www.sigdal.no.

Once again - welcom to Sigdal!

Tips en venn Skriv ut