Vernskog

Vernskog er skog som skal tjene som vern for annen skog.

Hogst i vernskog skal meldes til kommunen senest tre uker før driften starter. Tiltaket skal kartfestes.

Melding om hogst i vernskog

Retningslinjer for hogst i vernskog

Kart over vernskog finnes på Skogportalen og på Gårdskart.

Mer informasjon finnes hos Landbruksdirektoratet.

 

Tips en venn Skriv ut