Viktig melding vedrørende skattemeldingen

I årets løsning ble det gjort en feil ved valg av konto som står som utbetalingskonto på skattemeldingen. Det er ikke hensyntatt at en del konti kan være både innskuddskonto og lånekonto (f.eks. brukskonto med tilknyttet kontokreditt i mange sparebanker). Konsekvensen er at flere skattepliktige har fått valgt en annen konto enn de hadde i fjor. De som ikke har alternative innskuddskonti, har ikke fått valgt noen konto og får følgelig beskjed om at de får utbetalingskort. Alle vil imidlertid selv kunne endre i selvbetjeningsløsningen eller alternativt ved å kontakte skatteoppkrever.


Endre kontonummer

Du får pengene igjen raskere hvis vi har riktig kontonummer. Endring av kontonummer ble tidligere gjort i Altinn. Det er en ny løsning fra 4. april 2019. Den nye løsningen kan startes via https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/endre-kontonummer/

Tips en venn Skriv ut