Voksenopplæring

Voksenopplæringen i Sigdal tilbyr :

  • Grunnopplæring for voksne gis på forespørsel i fagene matematikk, norsk/norsk som andrespråk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Undervisningen er gratis, og du velger selv om du vil ta flere fag, et helt fag eller deler av et fag. Du må ikke gå opp til eksamen hvis du ikke ønsker det. Opplæringen er tilrettelagt for voksne, og vil så langt det mulig bli tilpasset den enkeltes behov også når det gjelder tid og sted.

Søknadsfrist for å søke om opplæring for voksne som har behov for å holde ved lag grunnleggende dugleik er 1.mai.

Dersom du er interessert i nærmere orientering om tilbudet om grunnskole for voksne, kan du ta kontakt med Sigdal kommune v/oppvekstetaten.


 

  • Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige gis i regi av voksenopplæringen i Modum. Opptak skjer kontinuerlig.

Ta kontakt med Modum voksenopplæring for nærmere informasjon/innmelding eller se Modum kommunes hjemmeside.

Tips en venn Skriv ut