Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Hvitveis

Aktuelt

Kommunestyret i Sigdal avholder møte i dag torsdag 24.juni. Møte starter kl. 09.00 og du kan følge møte direkte.
Les mer

Vi søker prosjektleder skogsbilveiprosjekt

Kommunene Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal skal gjennomføre et 3-årig skogsbilveiprosjekt med fokus på å kartlegge opprustingsbehov på eksisterende skogsbilveier og samtidig kartle...
Les mer

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige ...
Les mer

Smedstadjordet - varsel om oppstart

Det varsles med dette om oppstart av regulering av Smedstadjordet på Nerstad. Frist for innspill er 29.07.2021.
Les mer

Vis hensyn til vilt og husdyr som beiter i utmark!

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.
Les mer

Kommunehus