Hvitveis

Aktuelt

Besøksavtaler på Sigdalsheimen

Det vil i henhold til FHI sine anbefalinger bli endringer på besøksavtaler på Sigdalsheimen og i Tjenester til funksjonshemmede. Sigdal kommune vil sammen med kommuneoverlegen utarbeide nye rutiner so...
Les mer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

Søknadsfrist til Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal er i 2020 10. juni og 1. oktober.
Les mer

Informasjon om gjenåpning av kommunehuset

Det gis anledning for en til en besøk med saksbehandler etter avtale fra og med 01.06.2020. I samråd med kommuneoverlegen har kriseledelsen avgjort å holde kommunehuset stengt for ekstern møtevirksomh...
Les mer

Kommunehuset vil gradvis åpnes opp igjen. Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer om åpningen, og hvordan kommunen i større grad vil bruke digitale verktøy framover.
Les mer

Sigdal kommunes næringsfond - søknadsfrist 1. juli

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sig...
Les mer

Kommunehus