Hvitveis

Aktuelt

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.
Les mer

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

Fredag 29. mai kommer nye smittevernveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en he...
Les mer

Besøksavtaler på Sigdalsheimen

Det vil i henhold til FHI sine anbefalinger bli endringer på besøksavtaler på Sigdalsheimen og i Tjenester til funksjonshemmede. Sigdal kommune vil sammen med kommuneoverlegen utarbeide nye rutiner so...
Les mer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

Søknadsfrist til Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal er i 2020 10. juni og 1. oktober.
Les mer

Informasjon om gjenåpning av kommunehuset

Det gis anledning for en til en besøk med saksbehandler etter avtale fra og med 01.06.2020. I samråd med kommuneoverlegen har kriseledelsen avgjort å holde kommunehuset stengt for ekstern møtevirksomh...
Les mer

Kommunehus