24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer
Hvitveis

Aktuelt

Fastlegeordningen

I disse dager har en del av Sigdals befolkning fått brev fra Helfo om ny fastlege. Grunnen til dette er at det har kommet en fastlege til på Prestfoss legesenter, Nelly De Conti. Helfo foretar e...
Les mer

Rupemyr - offentlig ettersyn og høring med frist 04.12.2020

Reguleringsplan Rupemyr er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring med frist for innspill 04.12.20. Det dreier seg om fortetting i eksisterende hyttefelt med til sammen  23 nye tomter.
Les mer

TV-aksjon: I Sigdal vinkler vi aksjonen mot søppel i lokalmiljøet – kast søppel på rett plass!

Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I Sigdal har vi vinklet aksjonen mot søppel i lokalmiljøet – kast søppel på rett plass!
Les mer

Eggedal skole - besøk fra Vitensenteret

Eggedal skole hadde 6. oktober besøk fra Vitensenteret. 6. trinn fikk være med på Super-bit-prosjketet - en spennende dag!
Les mer

Opprusting av fv. 287 – Horga bru- Skjærs bru

Det planlegges asfaltering av den søndre delen av opprustings-strekningen i uke 43. Veien er fortsatt stengt, og det er omkjøring om fv. 2820 Eidalsveien som tidligere.Dette til orientering.
Les mer

Kommunehus