Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Snø og skiløype   mittsigdal   Maria Haga

Aktuelt

Næringsfondet - søknadsfrist 1. april

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sig...
Les mer

Eiendomsskattelister 2021

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 er eiendomsskattelister for 2021 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.2021.Se under les mer. Eiendomsskattelistene finner du også på servicetorge...
Les mer

Regnskapet for Sigdal i balanse

Sigdal kommunes årsregnskap for 2020 er avlagt med et netto driftsresultat på 12,7 mill. kroner. Dette utgjør 3,6% av brutto driftsinntekter. 2020 har vært et utfordrende år og har krevd ekstraordinæ...
Les mer

Kulturmidlene 2021

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2021 må sende søknad om dette til Sigdal kommune innen 1. mai.
Les mer

Snøskredfarevurdering

Økende vind, nedbør og mildvær gir økende skredfare.
Les mer

Kommunehus