Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Hvitveis

Aktuelt

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 - utvidet frist

Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Ny frist for innspill er 1. oktober. Vi oppfordrer alle til å invitere til gjestebud, der dere kommer sammen og diskuterer ulike spørsmål som h...
Les mer

Høring - Sti- og løypeplan i Sigdal kommune

Det er utarbeidet et sommerkart og et vinterkart i forbindelse med revideringen av kommunens sti- og løypeplan. Kommunen ba om innspill på kartgrunnlaget før sommeren, og har nå laget nye kart. Karten...
Les mer

Søknadsverksted om tilskuddsordninger og iverksetting

Bygningsvernsentrene i Viken arrangerer nytt digitalt søknadsverksted sammen med Kulturminnefondet 28. september kl. 18-20. Arrangementet er gratis.
Les mer

Fond til turist- og friluftsformål - søknadsfrist 1. oktober

Formålet med tilskuddet er å gjøre Sigdal kommune tilgjengelig for varierte og gode opplevelser sommer som vinter. Dette vil vi bla oppnå ved å opprettholde og videreutvikle sti- og løypenett vårt, sl...
Les mer

Stortingsvalg 2021 - informasjon om hvor og når du kan stemme

Det avholdes Stortingsvalg søndag 12. september og mandag 13. september. Sigdal avholder valg på følgende steder:
Les mer

Kommunehus