Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

23.04.2021 - aktiviteter og arrangementer

Du finner alle regler og anbefalinger her eller på Helsenorge.

Du finner råd, veiledning og sjekklister for gjennomføring av ulike fritidsaktiviteter her. 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

 

Det er imidlertid avgjørende at vi til enhver tid er nøye med å etterleve gjeldende smittevernregler, slik at vi unngår fornyet nedstengning. For at en aktivitet kan gjenopptas, skal den ansvarlige arrangør derfor utarbeide en skriftlig risikoanalyse og tiltaksplan for aktiviteten, som sendes kriseledelsen

Gjør risikovurdering og lag plan for...

 

Den enkelte arrangør er selv ansvarlig og må være forberedt på tilsyn fra kommunen.