Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

23.11.2021 - oppdatering kriseledelsen kl. 15.00

Det er et omfattende og krevende arbeid med å få strømnettet i Sigdal i normal drift, med både høyspent- og lavspentnett. Strømforsyningene har nå kommet tilbake flere steder, men enkelte abonnenter er fortsatt strømløse på grunn av feil i lokalt lavspentnett.

Følgende områder er uten strøm:

  • Nordbygda (Nerum-Kleiv er påkoblet)
  • Markeli
  • Søland og Frøvollseter
  • Vestbygda
  • Hiåsskogen, noen abonnenter.

Det igangsettes arbeid med å strekke en midlertidig høyspentkabel i Nordbygda.
Kabelen er berøringssikker – MEN VI OPPFORDRER ALLE TIL Å HOLDE SEG UNNA ALLE LEDNINGER.

Det kan også være andre enkelte abonnenter i områder med fungerende hovedstrøm, som ikke har fått tilbake strømmen på grunn av feil i lavspentnettet. Midtkraft varsler om at det kan ta flere dager til alle har fått strømmen tilbake.

Midtkraft Nett har alt av tilgjengelig mannskaper ute, og har i tillegg leid inn mannskaper fra andre e-verk samt entreprenører for rydding og hogst.

Kommunen anbefaler på det sterkeste å overlate opprydding og vindfallhogst til profesjonelle aktører. 

Til tross for at mange områder har fått igjen hovedstrømforsyningen kan det fortsatt være feil ved tilkobling av strøm til enkelteiendommer.
Slik sjekker du om du har strøm inn til huset eller hytta di: finn målernummeret på siste faktura og legg det inn her: https://status.midtkraftnett.no/
Eventuelle feil i internt anlegg vil ikke komme fram.

Kaldere vær kan medføre frostskade på vannledninger. Kommunen anbefaler derfor spesielt hytteeiere om å sjekke hytta, og om nødvendig stenge hovedkrana for vann og tømme vannledninger, dersom det fortsatt er strømløst på eiendommen.

Dusjanlegget ved Eggedal samfunnshus vil fortsatt holde åpent mellom kl. 15.00 og 20.00 utover uka. Her vil det også være muligheter for å lade telefoner eller lignende dersom det er behov for det.

Det er fortsatt mulig å tappe drikkevann ved Eggedal renseanlegg (skiltet ved avkjøring til Eggedal skole), samt ved inngangsdøra til kommunehuset i Prestfoss.

Vi oppfordrer alle til å dele denne informasjonen med de som fortsatt er berørt av hendelsen.
Er du usikker på om du skal oppsøke noen – gjør det! Det er viktig at vi bryr oss om hverandre.

Det henvises forøvrig til tidligere informasjon.

Kriseledelsen planlegger ny oppdatering onsdag 24. november kl. 10.00.