Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt

Høring ny renovasjonsforskrift for Sigdal kommune

Ny renovasjonsforskrift gjeldende for Sigdal kommune legges herved ut på høring. Forskriften omhandler ny renovasjonsordning for Sigdal kommune gjeldende fra 1. juli 2021. Hele forskriften kan lese her. Høringssvar sendes skriftlig til post@sigdal.kommune.no innen 15. april. 

Ny statusoppdatering fra kriseledelsen i Sigdal. Vi møter blant annet ny kommuneoverlege Pål Steiran som informerer om hva som er viktig i tida som kommer.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg!

Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra. Seinvinteren og våren er en sårbar periode for villrein, og de trenger ro før kalving.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt påskeaften.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt påskeaften, lørdag 3. april.

Næringsfondet - søknadsfrist 6. april

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

 

Kommunestyremøte i dag torsdag 25. mars.

Kommunestyret avholder møte i dag torsdag 25. mars kl. 19.00. Møte avholdes på teams. Møte kan du følge direkte her: https://youtu.be/f8YYQu2lpqg

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i noen kommuner i 2021, blant annet i Sigdal. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i mars – april. I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt. 

16.03.2021: Kriseledelsen i Sigdal kommune oppdaterer i forbindelse med regjeringens innføring av strenge smittteverntiltak i hele Viken.

Skoleskyss skoleåret 2021/2022 - Søknadsfrist 01.04

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.)

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Daglig leder Prestfoss Barnehage

Prestfoss Barnehage søker en engasjert og positiv daglig leder til å drifte vår flotte barnehage. Stillingen er 100%.