Aktuelt

Åpning av skolene i Sigdal

Fredag vil det komme mer informasjon om organsiering og åpning av skolene i Sigdal.

17. mai i Sigdal

Årets 17. mai blir annerledes, men det blir fortsatt en festdag! Under les mer finner du programmet for 17. mai i Sigdal.

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene.

Utvidet testkriterier for koronavirus

 Alle som har symptomer skal nå få tilbud om å bli testet.

Vedtatte reguleringsplaner

Kommunestyret vedtok 30.04.2020 reguleringsplan for Stubberudmoen i Nedre Eggedal og Storlia Nord på Haglebu.

Barnehageplan for perioden 2020-2025

30.04.2020 vedtok Kommunestyret at forslag til ny barnehageplan for perioden 2020-2025 sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden
5. mai - 20 juni jf. Plan og bygningsloven § 11-14.

I tråd med vedtaket legges Barnehageplanen for 2020-2025 ut på høring. PDF document ODT document

Høring av Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12.mars 2020 og 30. april 2020: 

Planforslag til Kommundelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuneplan 2019-2029 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14".

Formannskap og kommunestyre torsdag 30. april.

Det avholdes formannskap kl. 16.00 og kommuenstyre kl. 19.00 i dag torsdag 30. april. Kommuenestyret er politisk vedtatt at skal streames. Alle politiske møter er åpne, dette kan ikke gjennoføres nå på grunn av koronapandemien. Formannskapet torsdag 30. april streames derfor. Under les mer finner du link til møtene.

17. mai 2020 - informasjon fra Sigdal kommune v/kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen.

Stenger deler av fylkesvei 287 i Sigdal

Mandag 27. april starter arbeidet på fv. 287 mellom Hørja bru og Skjærs bru. Da stenger også deler av fylkesveien.