Bredbåndsutbygging i Sigdal kommune

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Det er mange områder som trenger et bredbåndsløft og det arbeides for å bedre bredbåndsdekningen år for år. Som ledd i dette er det besluttet å søke tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i 2019. Det kan søkes om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Prosjektet er et «spleiselag» hvor kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Det kan søkes om støtte til husstander som:

  • Kun har tilbud om nedstrøms hastighet under 10 Mbit/s (prioritet 1) og 30 Mbit/s (prioritet 2)

  • Vil stå uten tilbud om bredbånd grunnet utfasingen av kobbernettet

Innspill og engasjement fra innbyggere, grendelag og organisasjoner bidrar til å utarbeide en sterk søknad. Gå gjerne sammen flere og beskriv eller mål dekningen der dere bor, ønsker og behov for bredbånd. Det er også mulig å komme med innspill til områder.

I 2019 planlegges det å søke støtte for å realisere utbygging i områdene Eidalsroa-Bjøreskogveien og Enger-Narum.
Kart Eidalsroa-Bjøreskogveien finner du her.
Kart Enger-Narum finner du her.

Innspill merkes med «Nkom 2019» og sendes til: bredband@sigdal.kommune.no innen fredag 24. mai 2019 kl. 10:00.

Du kan måle din nettfart hjemme ved å laste ned applikasjonen «Nettfart mobil» fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Bruk nettbrett eller mobil med GPS-posisjon påslått. Mobilen eller nettbrettet du bruker til å måle hastigheten må være tilkoblet ditt trådløse hjemmenett (WLAN). For å få en mest mulig nøyaktig måling bør du stå nærme routeren og sørge for at annet utstyr ikke laster opp/ned, eventuelt er avslått. Målingene lastes automatisk opp i Nkoms kart og vil bli brukt av kommunen i arbeidet med søknaden.

For mer informasjon om tilskuddsordningen se Nkoms nettside: https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/offentlig-st%C3%B8tte-til-bredb%C3%A5ndsutbygging


Status for pågående bredbåndsutbygging i Sigdal kommune finner du her:
https://www.fiberutbygging.no/sigdal.html

 

Sigdal kommune har mottatt Nkom midler i 2018 for å dekke flg. områder:

  • Solumsmoen - Øverbyroa
  • Kolsrud bru - Velstad bru
  • Hiåsen - Horgeseter
  • Basum - Blekeberg - Ulberg

Kommunen vil starte forhandlinger med Midt-Kraft for å få til en utbygging av disse områdene så raskt som mulig. Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider