.

valglogo_gull_bokmaal - redigert.jpg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valgdag er mandag 9. september.
Kommunestyret i Sigdal har vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september.

Åpningstid søndag  8. september kl. 15.00 - 19.00.
Åpningstid mandag 9  september kl. 12.00 - 20.00.
 

 

Forhåndsstemmegivning:

Fra 10. august til 6. september kan du forhåndsstemme i Sigdal på Kommunehuset i Prestfoss mandag – fredag fra kl. 09.00 – 14.30. Fredag 6. september stenger forhåndsstemmemottaket kl. 13.00 pga. postgang. Har du fått valgkort, ta det med. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det kan spare deg for tid. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet, men husk at stemmen må rekke fram til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

Forhåndsstemmegivning på Frydheim grendehus og grendehuset Leikvang:
På Frydheim grendehus og grendehuset Leikvang blir det mulighet for å forhåndsstemme torsdag 29. august fra kl. 15.00 til kl. 20.00.

 

Stemme hjemme:
Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med Sigdal kommune, tlf. 32 71 14 00, og be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Hjemme stemming blir avholdt tirsdag 3. september.
Meld fra innen tirsdag 3. september kl. 12.00.

 

Forhåndsstemmegivning på Sigdalsheimen og Eggedal Eldresenter:
På Sigdalsheimen og Eggedal Eldresenter blir det mulighet for å forhåndsstemme tirsdag 3. september.

 

Legitimasjon: 
Alle må ta med legitimasjon når de skal stemme, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen. Legitimasjonen må minimum inneholde: Navn, fødselsdato og bilde.

 

Sigdal kommune har følgende stemmelokaler på valgdagene:

  • Nerstad samfunnshus
  • Kommunehuset Prestfoss
  • Eggedal samfunnshus

Informasjon om hvor stemmelokalene er, finner du her.

Godkjente lister til kommunestyrevalget:

 

Valgstyrets møtekalender og sakspapirer finner du her.

Mer informajson om valg finner du her; valg.no

Kirkevalget - informasjon finner du her.