Psykososialt kriseteam i Sigdal

De fleste mennesker mestrer krisesituasjoner som oppstår i dagliglivet uten hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. I ekstraordinære situsjoner kan imidlertid enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer.

I Sigdal er det etablert et psykososialt kriseteam for å kunne yte psykososial omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.

Medlemmer i kriseteamet er representert av lege, psykiatrisk tjeneste, skole, helsestasjon, barnevern, prest og sykepleie.

Leder for psykososialt kriseteam er leder for virksomhet psykisk helse og rustjenesten, Hans Chr. Ruud.

Sigdalsheimen formidler kontakt med kriseteamet på telefon 32 71 22 28.