Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra helse og sosial

Utvidet testkriterier for koronavirus

 Alle som har symptomer skal nå få tilbud om å bli testet.

Smittevern - råd og oversikt

Gode råd og oversikt over godt smittevern finner du i link under les mer.

Hytteforbudet oppheves 20. april

Rådet om å unngå fritidsreiser gjelder fremdeles. Sigdal kommune oppfordrer til man følger nasjonale føringer ved luftsveisinfeksjoner og annen sykdom, om å primært holde seg hjemme på bostedsadresse. Har man behov for helse- og omsorgstjenester ønsker vi at man holder seg i egen hjemkommune inntil videre.

Eggedal legekontor stengt

Eggedal legekontor stengt:

Legene har kommet fram til den beslutning av følgende årsaker: 1) Smittevernutstyr: Det er ingen egen inngang for pasienter med mistenkt smitte, det er felles venterom, ikke eget smitterom som kan benyttes til undersøkelse. Disse fasilitetene har vi i Prestfoss.  2) Av hensyn til redusert bemanning.

Er du sykepleier eller har annen helsefaglig kompetanse?

Er du sykepleier eller har annen helsefaglig kompetanse, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Sigdal kommune kan komme til å trenge din hjelp!

Kommuneoverlegen informerer

Oppdatet informasjon fra kommuneoverlegen kan du høre i intervjuet under les mer.

Kommunedirektøren og beredskapssjefen orienterer om situasjonen

Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer om hvordan kommunen arbeider med beredskapen og hvordan de kommuniserer med innbyggere og besøkende.

Kommunelegen og ordfører orienterer om situasjonen

Kommunelege Beate Smetbak og ordfører Tine Norman informerer om status rundt koronautbruddet i Sigdal.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Koronaviruset får enorme konsekvenser for hverdagen vår. Spørsmål og svar vi alle lurer på i disse tider:

Nå kan du registrere korona-mistanke

Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.