Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra oppvekst

Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for foreldre/foresatte

DatoHelsedirektoratet har gitt tilskudd til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse. Det er fortsatt ledige plasser på webinaret som arrangeres 25. november fra
18:00 - 19:15. 

Ledige stillinger: tilkallingsvikar lærer og assistent

Skolene i Sigdal har behov for tilkallingsvikarer, både til undervisning og skoleassistent/SFO. Under les mer finner du link til mer informasjon.

God høstferie

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 04.10 til og med fredag 08.10.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole. Se den enkeltes hjemmeside)  

Skolestart for 1- trinns elever, skoleåret 2022/2023

Jfr. opplæringlova har alle barn både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år. 

Alle barn som er født i 2016 og som bor i Sigdal kommune eller flytter hit innen skolestart skoleåret 2022/2023, har rett til skoleplass i Sigdalsskolen.

Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2022 skal meldes inn i Sigdalsskolen, og fristen for dette er satt til 1. oktober 2021.

Barnet har rett til å gå på den skolen som ligger nærmes hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet dere sokner til. 

Innmeldingskjemaet finner du her

Felles Kommunale Utdanningslegat

Midler fra Det felles Kommunale Utdanningslegat skal deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole.
Egen og foreldrenes betalingsevne skal legges til grunn.
Søknadsfrist 01. oktober.

 

Skolestart skoleåret 2020/2021

I Sigdal starter skolene på grønt nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell. 

Det vil sendes ut og publiseres egen informasjon til elever og foresatte i forbindelse med skolestart.

FV 287 er helt stengt mellom Sandsbråten og Hole bru i ukene 33 - 35. Det vil bli satt opp en egen minibuss som vil skysse elevene som blir berørt av veistengningen til og fra skolen. 

Velkommen til et nytt skoleår.

Sommerferien går snart mot slutten. Vi  håper alle har hatt noen fine feriedager og 
ønsker med dette velkommen til et nytt skoleår. 

Kompensasjon for sommeraktiviteter for barn og ungdom i Sigdal

Utdrag fra Kommunestyrevedtak av 24.06.2021:
“Kommunestyret bevilger inntil 100 000, kroner for barn og unges deltagelse på fritidsaktiviteter som organiseres i Sigdal kommune i sommerferien 2021. Sommerferien defineres fra og med uke 26 til og med uke 32.
Det er barn og unge inntil 20 år, som er bosatt i Sigdal kommune, som etter søknad kan få dekt sin deltakeravgift for organisert fritidsaktivitet.”

Ikke streik blant lærere i Sigdal

Det er brudd i forhandlingene mellom KS og Unio. Det medfører ingen endring i timeplanen for elevene, da det ikke er streik blant lærere organisert i UNIO i Sigdal.

Smittetilfelle i Sigdal

Det er i dag meldt torsdag 20.05 meldt om et smittetilfelle i Sigdal. Personen er i isolasjon og følges opp av smittevernsteamet.  Smittetilfeller utløser både karantene for nærkontakter samt ventekarantene inntil prøvesvar foreligger.