Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra oppvekst

Smittetilfelle i Sigdal

Det er i dag meldt torsdag 20.05 meldt om et smittetilfelle i Sigdal. Personen er i isolasjon og følges opp av smittevernsteamet.  Smittetilfeller utløser både karantene for nærkontakter samt ventekarantene inntil prøvesvar foreligger.

Ny rektor ved Sigdal ungdomskole

Vi har tilsatt ny rektor på Sigdal ungdomsskole. Han heter Sondre Nordli. Sondre er 49 år og bosatt i Mjøndalen. Han er nå avdelingsleder for ungdomstrinnet på Gulskogen skole i Drammen. Han har erfaring fra privat næringsliv og fra lederjobber ved Gulskogen skole, Vestfossen skole og Lierbyen skole. Vi gleder oss til at Sondre skal begynne i sin nye stilling hos oss 1/8 2021.

Skoleskyss skoleåret 2021/2022 - Søknadsfrist 01.04

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.)

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

For mer info om skoleskyss se her. 

SFO, skoleåret 2021/2022

Ønsker du SFO plass kommende skoleår, så er fristen for å søke om plass 01.04.

Det gis tilbud om SFO før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag, - under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. 

Klikk her for informasjon om ordningen og priser 

Litt info om hovedopptak til barnehage.

Søknadsfrist for barnehageopptak 2021/2022 var 01.02.
Alle søkere som har rett til barnehageplass, vil få tilbud om barnehageplass i Sigdal kommune, og de private barnehagene vil sende ut tilbud om plasser ca 12.03.  Frist for å takke ja/nei til tibudet er 1 uke etter at tilbudsbrevet er mottatt. Svar sendes barnehagene som har gitt tilbud om plass.

Foreldrebetaling i barnehagene

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen ble fastsatt til 3230,- pr måned fra og med 1 januar 2021.  Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Barnehageeier/Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Er  det flere søsken eller husholdningen har lav inntekt, finnes det ulike moderasjonsordninger.
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid finner du her.

Nye satser for kulturskolen

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre i desember 2020 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1 520,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

Hovedopptak barnehageåret 2022/23

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 20221? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2022.
Ønsker du oppstart etter 30. november, trenger du ikke søke ved hovedopptaket. Søknader som gjelder for perioden desember 2021/ våren 2022 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.
Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.

NB: 
Det er viktig at dere setter opp og prioriterer flere alternative barnehager i kommunen.