Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Byggesak

Tettpå Sigdal

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Søk digitalt

Det finnes flere løsninger for å sende inn byggesølknader digitalt. De ulike løsningene finner du på https://dibk.no/soknad-og-skjema/. Der ligger også alle skjemaer for byggesøknad tilgjengelig for utskrift.

Nabovarsel kan sendes digitalt fra https://sigdal.e-torg.no/.
Her går det også an å bestille situasjonskart, digitale kart, 3D-modeller etc.
Har du spørsmål i forbindelse med byggesaker – gå inn på https://dibk.no/ - her ligger det nyttig informasjon.

Hjelp til byggesaken

Om du skal sette opp et nybygg eller tilbygg, endre eksisterende bygning, rive bygninger eller gjøre andre tiltak på din eiendom så behøver du normalt en tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningsloven med forskrifter overholdes og at overordnede retningslinjer i gjeldende arealplaner følges.

Refusjon av saksbehandlingsgebyr for bygge- og utslippssaker

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommunestyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.

Kriterier for refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.

Mal for søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her PDF document ODT document .

Mindre tiltak på bebygd eiendom

Hva menes med mindre tiltak og hvilke regler gjelder?

Nye og endrede byggeregler

Har du prosjektert etter TEK10?

Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli 2017, må du opplyse om dette i søknaden.

I blankettene 5153 «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett» eller 5174 «Søknad om tillatelse til tiltak», krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på blanketten.

 

Teknisk forskrift kan leses her.