Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Renovasjon

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. 

Ny renovasjonsordning for hytter i Sigdal fra 1. juli 2022

RFDs nettside er oppdatert med fersk informasjon om hytterenovasjon i Sigdal kommune. https://www.rfd.no/hytte/hytterenovasjon-i-sigdal#/ 

Informasjon om den nye renovasjonsløsningen i Sigdal fra RFD

RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionens IKS) informerer:
Nå er vi i gang med den nye kildesorteringsordningen i Sigdal. Hvis du trenger litt inspirasjon for å komme i gang med sorteringen finner du nyttige tips og råd på rfd.no/sigdal. Hvis du lurer på noe er det bare til å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Bakgrunn for endring av renovasjonsavtale

I 2018 vedtok EU et avfallsdirektiv som setter føringer for gjenvinning og behandling av avfall. Gjennom EØS-avtalen er Norge budet til å følge gjeldende EU-regelverk på miljøsiden, noe som ivaretas i Norges forurensningslov og i avfallsforskriften.

Dette regelverket setter ambisiøse krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall, og flere krav blir innført i tiden fremover, hvorav det første er obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023.

Alle kommuner må derfor innføre kildesortering. Hallingdal renovasjon, som Sigdal kommune har levert avfallet til fram til nå, er også i gang med å innføre kildesortering i sine medlemskommuner. Kildesortering ville altså kommet uavhengig av hvilken mottaker av avfallet kommunen hadde valgt for framtida. Det har vært en politisk prosess der Hallingdal renovasjon og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har presentert hva de har å tilby Sigdal kommune.

Nå blir det enklere å kildesortere i Sigdal

RFD publisert egne informasjonssider hvor man finner mye nyttig informasjon om ny renovasjonsordning i Sigdal. https://www.rfd.no/sigdal#/ 

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvaret for både drift og forvaltning av kommunale eiendommer, bygg, veier og anlegg.
Arbeidsområder: rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.