Innlevering av listeforslag

Valgloven § 6-1 sier følgende om innlevering av listeforslag:
Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 den 31. mars i valgåret.

Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfirsten forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Her finner du veiledning til utfylling av listeforslag

Har dere spørsmål – ta kontakt med Sigdal kommune