Innkomne lister

Godkjente liteforslag, vedtatt i valgstyret 15.05.2019 finner du her.