Barneverntjenesten

Sigdal er innlemmet i den interkommunale barneverntjenesten Midt-Buskerud barneverntjeneste, sammen med Modum og Krødsherad. Barneverntjenesten består av 19,5 årsverk og betjener cirka 19 000 innbyggere.

Hovedkontoret er i 4. etasje i rådhuset i Vikersund, med åpningstid hver dag fra kl 8.30- 15.30.
Avdelingskontoret i Sigdal er betjent onsdager fra kl. 09.00- 14.00.
Avdelingskontoret i Krødsherad betjenes onsdager kl. 09.00- 14.00.

Barneverntjenesten vil ved behov være tilgjengelig på telefon og for avtaler utover åpningstiden på avdelingskontor. Vennligst ta kontakt på forhånd for å avtale tid for samtale.

All post sendes til følgende postadresse:
Midt-Buskerud barneverntjeneste
PB 38, 3371 Vikersund

Alle telefonhenvendelser til:
32 78 93 00 (servicetorget Modum kommune)/ 32 78 93 50 (forværelse barneverntjenesten).
Fax: 32 78 93 51

Avdelingskontorene betjenes med mobiltelefon. Ring hovednummer 32 78 93 00/ 93 50 for å bli satt over til saksbehandler og/ eller avdelingskontor.

Epost: barnevern@modum.kommune.no

For ytterligere informasjon se vår internettside:

www.modum.kommune.no

Barnvernvakt
Kontaktinformasjon barnevernvakta:
Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid, og som ikke kan vente til neste virkedag.  
Barnevernvakta kan kontaktes på telefon: 40 92 12 33.
Hverdager 15.30 til 08.00
Helger og helligdager: døgnåpent 

Mer informasjon om barnevernvakta finner du her.