Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Samtale

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktiviet/arbeid, bolig, helse, nettverk og trygghet. Brukermedvirkning er viktig i utforming av tjenestetilbudet.

Ruskonsulent og boveileder jobber som en del av Psykisk helse- og rustjenesten.

Dersom du har et psykisk helseproblem og/eller rusproblem som du ønsker hjelp for, kan virksomheten tilby samtaler og oppfølging samt bistå i å søke til behandling og følge opp før, under og etter behandling. Du vil få tilbud om en Individuell Plan og ansvarsgruppe i samarbeid med instanser du har oppfølging av.

Boveileder hjelper med å organisere hverdagen for deg som har hatt et rusproblem i form av veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, husholdning, helse og livsstil og kan bistå i samarbeidet med NAV.

Psykisk helse og rustjenesten samarbeider ofte med andre offentlige instanser; hjemmetjenesten, fysioterapi, fastlege, NAV og spesialisthelsetjenesten for best mulig å gi et helhetlig tilbud.

Tjenesten er hjemlet i "Helse- og omsorgstjenesteloven" og er gratis.

Psykiatritjenesten i Sigdal kommune holder til i underetasjen på Sigdalsheimen. Kontoret er åpent alle hverdager på dagtid. Du treffer oss på telefon 32 71 22 00
 

Aktivitetssenter

Trenger du noen å vær sammen med, et sosialt nettverk eller meningsfylte aktiviteter?
Sigdal aktivitetssenter i Prestfoss tilbyr mange aktiviteter og legger vekt på læring, mestring og ivaretakelse av egen helse. Stedet egner seg til arbeidstrening og videreutvikle sosiale ferdigheter.

Fritidskontakt

Psykisk helse og rustjenesten kan tilby tjenesten fritidskontakt.

Klikk på denne lenken for å komme til fridskontakttjenesten.

Kontaktperson:

Hans Christian Ruud Telefon:32 71 22 00 E-post:  hans.c.ruud@sigdal.kommune.no