Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Psykososialt kriseteam i Sigdal

De fleste mennesker mestrer krisesituasjoner som oppstår i dagliglivet uten hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. I ekstraordinære situsjoner kan imidlertid enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer.

I Sigdal er det etablert et psykososialt kriseteam for å kunne yte psykososial omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.

Medlemmer i kriseteamet er representert av lege, psykiatrisk tjeneste, skole, helsestasjon, barnevern, prest og sykepleie.

Leder for psykososialt kriseteam er virksomhetsleder for helsestasjon/forebyggende helse, Gunhild Albjerk..

Sigdalsheimen formidler kontakt med kriseteamet på telefon 32 71 22 28.