Møtekalender/sakspapirer

Kommunestyret
12.12.2019 kl. 11:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 24.10.2019
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 12.12.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 12.12.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 12.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2019 Godkjenning av møteprotokoll av 24.10.2019 Vis (1)
87/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 Vis (12) Vis (4)
88/2019 Budsjettjustering 2019 og økonomiplan 2019-2022 Vis (2)
89/2019 Rapportering finans-og gjeldsforvaltning 2019 - 2. tertial Vis (2) Vis (2)
90/2019 REGNSKAPSRAPPORT 2019 - 2 TERTIAL Vis (3)
91/2019 Finansielle måltall
92/2019 Utviklingsavtale Buskerud Næringshage Vis (1)
93/2019 Avslutning prosjekter PO5
94/2019 Investeringsprosjekt: Samarbeidsprosjekt avløp mellom Sigdal kommune og Krødsherad kommune Vis (6)
95/2019 Kjøp av eiendom i Eggedal sentrum
96/2019 Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling, seksjonerings- og utslippssaker Vis (1)
97/2019 Avvikling av kommunenes oppllæringskontor IKS og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor; OKViken Vis (3)
98/2019 Tilsyn - arkivhold i Sigdal kommune Vis (2)
99/2019 Åpningstider kommunehuset
100/2019 Evaluering åpningstider kommunehuset - prøveperiode sommeren 2019 Vis (1)
101/2019 Refererte saker kommunestyret 12.12.2019 Vis (10) Vis (5)