Teknisk sektor

Tlf. 32 71 14 00

Kjell Ove Hovde

Teknisk sjef og adm. leder
Tlf. 90 18 99 64
E-post: kjell.ove.hovde@sigdal.kommune.no
 

Thea Solum

Saksbehandler - plansaker
Tlf. 47 66 18 41
E-post: thea.solum@sigdal.kommune.no
 

Bente Grøterud

Saksbehandler, geodata.
Tlf. 47 66 08 95
E-post: bente.groterud@sigdal.kommune.no
 

Vidar Paulsen

Saksbehandler byggsak og utslipp
Tlf. 47 66 08 26
E-post: vidar.paulsen@sigdal.kommune.no
 

 

Henrik Mørch

Saksbehandler byggsak. Beredskap.
Tlf. 93 88 89 59
E-post: henrik.morch@sigdal.kommune.no
 

Torbjørn Lund

Avd. ingeniør oppmåling.
Tlf. 97 51 57 54
E-post: torbjorn.lund@sigdal.kommune.no
 

Gudrun Bjerke

Oppmåling
Tlf. 95 41 52 90
E-post: gudrun.bjerke@sigdal.kommune.no
 

Siri Skare

Saksbehandler. Eiendomsopplysninger, nabovarsel og faktura.
Tlf. 47 66 34 10
Epost: siri.skare@sigdal.kommune.no
 

Torstein Helgetveit

Overingeniør. Drift ledningsnett, vann og kolakk, renovasjon og kommunale veier.
Tlf. 32 71 14 00
E-post: torstein.helgetveit@sigdal.kommune.no
 

Shekib Lotfi

Plansjef/avdelingsleder
Tlf. 90 58 03 65
E-post: shekib.lotfi@sigdal.kommune.no