Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Oppvekst

Hanne Bredde Vig

Oppvekstsjef
Tlf: 41 51 37 02
Epost: hanne.bredde.vig@sigdal.kommune.no
 

Berit Kathrine Jokerud

Rådgiver for barnehage og skole
Tlf: 47 64 92 10
Epost: berit.kathrine.jokerud@sigdal.kommune.no
 

Ingrid Solberg

Saksbehandler
Tlf: 47 66 31 77
Epost:Ingrid.Solberg@sigdal.kommune.no
 

Irene Uhlen Wærsted

Rektor Eggedal skole
Tlf: 480 62 387
Epost: Irene.Uhlen.Waersted@sigdal.kommune.no

 

Anne Hilde Fragått

Rektor Prestfoss skole
Tlf: 90 69 85 77
Epost: anne.hilde.fragatt@sigdal.kommune.no
 

Mona Flintegård

Rektor Nerstad skole
Tlf. 99 38 44 67
Epost: mona.flintegaard@sigdal.kommune.no
 

Tove-Margrethe Brox

Rektor Sigdal ungdomsskole
Tlf.       32 71 14 56/ 917 79 724
Epost: tove.margrethe.brox@sigdal.kommune.no

Toril Ebbesberg

Rektor ved Kulturskolen
Tlf. 32 71 14 01
Epost: toril.ebbesberg@sigdal.kommune.no

Berit Kauserud

Spesialapedagog og ansvarlig for grunnskoleopplæring for voksne
Tlf. 97 00 08 73
E-post: berit.kauserud@sigdal.kommune.no