Om helsestasjonen i Sigdal

Sigdal helsestasjon er normalt åpen hver dag, og har adr. Sigdalsveien 2288, 3350 Prestfoss, tlf. 32 71 14 00.

Eggedal helsestasjon er åpen hver fredag, og ligger i samme hus som Legesenteret, adr. Eggedalsveien 1470, 3359 Eggedal. Eggedal helsestasjon tlf. 32 71 46 80. Det er best å avtale tid via Sigdal helsestasjon, tlf. 32 71 14 39.

Helsestasjonen tilbyr følgende tjenester:

  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for barn
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Smittevern, inkl reisevaksinasjon
  • Psykisk helse barn og unge
  • Husmorvikar
  • Forøvrig se: fysioterapi, friskliv og psykolog

Virksomhetsleder: Gunhild Aaby Albjerk, telefon: 32 71 14 00/ 32 71 14 37. E-post: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no