Skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens forebyggende- og helsefremmende tjeneste. Vi har som mål å støtte det enkelte barn i skolen til å oppnå best mulig fysisk og psykisk helse. Vi ønsker å bidra til at barn opplever trygghet og trivsel i skole og nærmiljø. Elever og foresatte kan når som helst ta kontakt i forbindelse med fysiske og psykiske plager. Barn som har spesielle behov vil få tilbud om tettere oppfølging.
De som arbeider i skolehelsetjenesten er: helsesykepeiere, fysioterapeut, psykolog og helsestasjonslege.

Trefftider og kontaktinformasjon

Skole      
Sigdal ungdomsskole Mandager 1030-1430 Bente Såstad (helsesykepleier) 32 71 14 39/ 90 15 62 20
  Onsdager 0900-1430 Bente Såstad (helsesykepleier) 32 71 14 39/ 90 15 62 20
Nerstad skole Fredager 0800-1400 Jorun J. Tandberg (helsesykepleier) 32 71 14 39/ 48 14 75 49
Prestfoss skole Mandager 0930-1430 Jorun J. Tandberg (helsesykepleier) 32 71 14 39/ 48 14 75 49
Eggedal skole Mandager 0930-1430 Jorun J. Tandberg (helsesykepleier) 32 71 14 39/ 48 14 75 49
Etter avtale   Torunn Teig Sivertsen (psykolog) Treffes via Helsestasjonen
Etter avtale   Ulirk Roaldsøy (fysioterapeut) 32 71 14 41/ 46 41 28 61
Helsestasjonen   Elly Hagen Kjærnet (lege) Treffes via Helsestasjonen
       

 Henvisning til andre instanser ved behov.

Kontaktperson er ledende helsesøster Gunhild Aaby Albjerk, e-post: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no. Tel. 91 34 45 52 (dir), evt 32 71 14 00 til sentralbordet Sigdal kommune. Sentralbordet opplyser om treffetider hvis vi ikke er tilstede.