Landbruksweb

Det er nå utarbeidet en aktivitetskalender for landbruket i Krødsherad, Modum og Sigdal. Her finner du oversikt over møter, foredrag og andre arrangement som er relatert til landbruket.

http://landbruksweb.no/

Midtskog nettverket står bak denne nye informasjonskanalen.