Fritid 123 tilbyr gode aktivitetstilbud

Fritid 123: Meningsfull fritid sammen med andre! Modum, Sigdal og Krødsherad kommune samarbeider om Fritid 123. Et mål er at det skal være lett for alle innbyggerne i kommunene å finne gode aktivitetstilbud.

Klikk deg inn på nettsiden www.fritid123.no   og du finner mer informasjon.