HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksinetil kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksin) gjennom to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet er 1. november 2016. Vaksine anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskrevft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 eller senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Ta kontakt med Sigdal helsestasjon, tlf. 32 71 14 37 el. 32 71 14 00 eller epost: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no for informasjon og timeavtale.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine