Refusjon av byggesaksgebyr for boligbygg

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommuenstyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.

Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 33-1, første ledd og vedtar ny tilleggsforskrift til kommunenes gebyrregulativ for bygge- og utslippssaker.
Forskriften finner du her.