Fremtidsretta landbruk

Framtidsretta landbruk er et prosjekt i regi av Buskerud Næringshage på vegne av de seks kommunene i Midt Buskerud og Numedal. Målet er å nå alle bønder med informasjon og kompetansetilbud – det er viktig å skape gode møteplasser – både for de som er i næringa og for de som vil inn i næringa. Hoveddelen av prosjektet vil likevel være å bistå de bøndene som går med reelle investeringsplaner eller utviklingsprosjekter. Tanken er vi skal bistå både de som skal bygge nå, men også de som eier eller skal eie og som tenker langsiktig.

Klikk her for mere informasjon om prosjektet