Brudd på hovedvannledningen i Prestfoss

Det er lekkasje på hovedvannledningen i Prestfoss. Det er flere husstander som av denne grunnen vil være uten vann. Det jobbes med å lokalisere lekkasjen. Det er uvisst hvor lang tid dette vil ta. Oppdatering følger.