Åpent møte om kommunedelplanene i Krødsherad og Sigdal

Åpent møte med informasjon om arbeidet med kommunedelplanene Norefjell og Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Orienterin gom status og videre arbeid.

Onsdag 28. mars, kl. 18.00 - 20.00 på Norefjell Ski og Spa, Bøseter.

Velkommen!