Ny oppdatering brudd på hovedvannledningen i Prestfoss

Feil på hovedvannledning funnet. Feilen som førte til at samtlige abbonenter mistet vanntrykk er nå funnet. Teknisk sektor jobber med å bygge opp trykk igjen. Det vil gradvis og fortløpende bli normaltilstand hos samtlige abbonenter igjen. Sigdalsheimen har fått normal vannforsyning.